Moniaistisen teknologian hyödyntäminen arjessa

Jukka Linjama, teknologiakehittäjä
Jukka on taustaltaan tutkija, innovaattori ja teknologiayrittäjä. Yhdessä vaimonsa Mirjan kanssa hän on äänituntumateknologian keksijä ja sitä kaupallistavan startup-yrityksen perustaja https://www.flexound.com/

Aistipajan kokeellinen aistihuoneympäristö mahdollistaa uudenlaisten moniastisten sisältöjen luomisen ja toistamisen eri tarkoituksiin. Peruselementteinä konseptissa ovat värillä valaistavat verhokerrokset, laadukas OLED-näyttö, äänentoisto, ja äänituntumatuoli sekä äänituntumatyynyt. Äänituntumaa voi käyttää esimerkiksi rentoutumiseen tai vibroakustiseen terapiaan. Myöhemmin näihin elementteihin voi mahdollisesti yhdistää muitakin aistielämyksiä. Tavoitteena on kehittää elementtejä, jotka soveltuvat käytettäviksi esimerkiksi helposti siirrettävissä aistihuoneratkaisuissa.

Äänituntumalaitteet mm. Taikofon auttaa huonokuuloista henkilö kuulemaan selkeämmin niin musiikkia kuin luettua tekstiä, koska ääni tulee suoraan keholle ja siirtyy ihon kautta kuultavaksi. Näin ympäristön hälyäänet eivät häiritse kuuntelua. Matalat äänet myös tuntuvat keholla ja auttavat keskittymään esim. äänikirjojen ja musiikin kuunteluun. Kovatkaan äänet eivät vahingoita kuuloaistiamme, koska ääni tulee laajalta tyynymäiseltä pinnalta ihollemme. Taikofon on auttanut huonokuuloisia, autistisia, kehitysvammaisia ja näkövammaisia henkilöitä. Lisäksi niistä on ollut apua kuullun hahmottamiseen, spastisuuden laukaisemiseen, oman kehon tietoisempaan hahmottamiseen ja keskittymisvaikeuksiin.

Aistihuoneteknologia

Aistipaja Resonoiva kehittää ratkaisuja monikäyttöiseen aistihuoneympäristöön, jota voi käyttää rentoutus-, terapia-, työnohjaus ja kokouskäytössä. Toimitiloissa on moniaistinen kokeellinen 10 m2 aistihuonetila, jota voidaan sisustaa ja järjestellä eri tarkoituksiin. Säädettävä valaistus, rauhallinen
verhoilla rajattu tila, äänituntumateknologia ja audiovisuaalinen sisältö.

Aistipaja Resonoiva tarjoaa konsultaatio- ja suunnittelupalvelua rauhallisten, aisteja kuormittamattomien ja uutta teknologiaa hyväksi käyttävien tilojen suunnitteluun. Aistit tarvitsevat mahdollisuuden rentoutua ja rauhoittua, jotta vireystaso olisi optimaalinen. Tarvitsemme sopivaa ravintoa kaikille aisteillemme niin kuulo-, näkö-, tunto-, haju-, maku- ja liike- kuin tasapainoaistillemme voidaksemme hyvin.