Toimintaterapeutti Oili Alasalmi https://www.toilia.fi/

Oili on parhaillaan ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutuksessa. Hän valmistuu
tammikuussa 2025. Lyhytterapia on psykososiaalisen tuen palvelu ja yleensä 5-20 kerran
prosessi.
Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa on mahdollista:
• vahvistaa asiakkaan itseymmärrystä ja itsetuntemusta
• auttaa tunteiden säätelyssä
• kehittää ongelmanratkaisutaitoja ja vuorovaikutustaitoja
• auttamaan kriisivaiheiden yli
• tuottaa tarkoituksenmukaisia käyttäytymismuutoksia asiakkaan arjessa
• käsitellä lieviä psyykkisiä ongelmia (auttaa psyykkisen hyvinvoinnin puutteissa)
• myönteisen mielenterveyden edistäminen
Voit hakeutua lyhytterapiaan, jos sinulla on tarvetta selkeyttää ja pohtia asioita elämässäsi
ja tarvitse siihen tukea. Muutostilanteet voivat aiheuttaa stressiä ja ahdistusta ja elämässä
eteen tulee menetyksiä ja kriisejä, joissa voi tarvita ulkopuolista apua etsimään ratkaisuja
mieltä painaviin asioihin.

Hinnat (opiskelun aikana joulukuun 2024 loppuun)
Ratkaisukeskeinen lyhytterapia 45 min (ensimmäinen käynti) 10€
Ratkaisukeskeinen lyhytterapia 45 min (seuraavat käynnit) 30 €