Toimintaterapiapalvelut ja menetelmät

SI (Sensorisen integraation terapia) Toimintaterapeutti Mirja Linjama

NDT (Neurodevelopmental Treatment/Bobath) Toimintaterapeutti Oili Alasalmi

Vauvaterapia Toimintaterapeutti Oili Alasalmi

Voimauttava valokuvaus Toimintaterapeutti Mirja Linjama

 Toimintaterapialla voidaan tukea:

 • päivittäisiä toimintoja, kuten pukeutuminen, peseytyminen, keittiötoiminnat ja asiointi

 • sosiaalisia- ja vuorovaikutustaitoja

 • itsetunnon ja minäkuvan vahvistamista

 • oman toiminnan ohjailua, keskittymiskyvyn ja tarkkaavaisuuden ylläpitämistä

 • kehonhallintaa ja karkeamotorisia taitoja

 • käden ja silmän yhteistyötä sekä hienomotoriikkaa

 • näönvaraista hahmottamista

 • aistitiedon käsittelyn pulmia, kuten tunto, kuulo, näkö, asento- ja liiketietoisuus

 • apuvälinetarpeen ja ympäristön muutostöiden kartoitus

 • vapaa-ajan harrastustoimintaan ohjaaminen

 • kuntouttavaa toimintaa senioreille

Muut palvelut

 • toimintaterapeuttinen tutkimus lapsille

 • konsultaatio- ja neuvontapalvelu vanhemmille

 • liikkeelle luontoon -retkien suunnittelu ja toteutus asiakkaan kanssa

Toimintaterapeuttinen tutkimus lapsille

Tutkimus vaatii 3 käyntiä vastaanotolla. Tutkimus sisältää suullisen ja kirjallisen palautteen.

Tutkimus toteutetaan sekä vapaamuotoisten että ohjattujen leikki- ja tehtävätoimintojen kautta lisäksi käytössä on seuraavat normitetut testit:

Normitetut arviointitestit

 • VMI/r (Beery VMI, normitettu 2-18-vuotiaille)
 • M-FUN (Miller Function & Participation Scales, normitettu 2v6kk – 7v11kk)

Normitetut kyselylomakkeet

 • Spm (Sensory Processing Measure, normitettu 5-12-vuotiaille)
 • Spm-p (Sensory Processing Measure- Preschool, normitettu 2-5-vuotiaille)
 • Strukturoitu sensomotoristen valmiuksien havainnointi.

Konsultaatio- ja neuvontapalvelu lasten vanhemmille ja seniorin lähiomaisille

Palvelu on suunnattu lapsen/nuoren tai seniorin lähiomaisille, jotka haluavat toimintaterapeutin konsultaatiota arjen asioihin mm. päivittäisten toimintojen sujuvoittamiseksi ja rauhallisten, aisteja kuormittamattomien tilojen suunnitteluun tai seniorille virikkeellisen ja turvallisen kotiympäristön suunnitteluun.