Työnohjaus


Työnohjaus luo tilan ja paikan, jossa voi selventää ajatuksia. Tärkeää on irtautua katselemaan omaa työtään ulkopuolisin silmin. Työnohjauksen päämääränä on kehittää ohjattavan työssäjaksamista, työn tekemistä sekä kehittymistä omassa työssään. Aistipajan aistihuoneessa on hyvä rauhoittua pohtimaan oman työn merkitystä.

Työnohjaaja Mirja Linjamalla on myös MBB-menetelmä (Mind-Body Bridging) käytössä, mikä on uudenlainen viitekehys itseymmärrykseen ja levollisen läsnäolon lisäämiseen, oman stressitilan tunnistamiseen ja säätelyyn sekä sisäsyntyisen resilienssin (joustavuuden) vahvistamiseen. Lähde: https://smbb.fi/menetelma